Štamgast & Gurmán

Poutavé vyprávění, plesy i putování

Poutavé vyprávění, plesy i putování

11. 02. 2019 - Kam za zábavou o Jarních prázdninách? Na Východní Moravě bude spousta atraktivních akcí.

Programy na jarní prázdniny pro rodiče s dětmi připravilo Centrum VERONICA v Hostětíně v Bílých Karpatech. K dispozici jsou tři turnusy naplněné pestrými aktivitami, mezi nimiž neschází hry, kulinářské a výtvarné tvoření, tradiční řemesla, pohybové aktivity, výlety, zkoumání přírody apod. Turnusy začínají 11.2., 18. 2., 25. 2. www.vychodni-morava.cz/akce/132049

Cestovatelské obzory si můžete rozšířit na besedě S batohem po severní Indii, kterou pořádá Informační centrum Zvonice Soláň 16. února od 15:30 hod. Nad šálkem horké indické masaly bude o severní Indii hovořit a sdílet své zážitky cestovatelka Kateřina Halašová.

Pro milovníky duchovní hudby se nabízí KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, který proběhne v neděli 17. února 2019 ve 13.30 v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Vstupné je dobrovolné.

Na poutavé vyprávění cestovatele Jirky Kolbaby o tajemné kráse Islandu s názvem Sedm divů Islandu se vydejte 19. února v19 hodin do Domu kultury Vsetín. www.vychodni-morava.cz/akce/132239

Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě pořádá ve čtvrtek 21. února besedu a autorské čtení se spisovatelem, novinářem a publicistou Jiřím Jilíkem s názvem Jdu Slováckem krásným. Začátek v 17 hodin v přízemí Panského domu.

Uherskohradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati zve na svůj X.reprezentační ples, který uspořádá v pátek 22.2. od 18:45 hod v Domě kultury v Uherském Hradišti. http://ples.usuh.cz/

K netuctovému setkání s inspirativními hosty a ušlechtilým mokem zve Obec Modrá, Obec Velehrad a Centrum slováckých tradic v Modré do auly Centra slováckých tradic. V pátek 22. února od 19 hodin zde v Klubu přátel rozhlasu a vína můžete slyšet zajímavé ukázky z rozhlasových pořadů, povídání o víně i s ochutnávkami. Hosty budou rozhlasový redaktor David Hertl a znalec vína Vojtěch Luža nejstarší. K účasti je nutno se registrovat v recepci hotelu Skanzen v Modré. www.vychodni-morava.cz/akce/132573

Do Babic na Uherskohradišťsku se vydejte 23. 2. 2019 na Krojový ples, který proběhne od 19:30 ve zdejším Kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje DH Straňanka a CM Lintava. Zve hodová chasa a obec Babice. www.vychodni-morava.cz/akce/131136

Turisté mohou využít pozvánky Sboru dobrovolných hasičů z obce Tupesy k 25. ročníku Pochodu za Pavlem. Vychází se 23. února v 8:45 od hasičské zbrojnice v Tupesích. Trasa putování vedena hřbitov ve Velehradu, poté k hájence u Salašského potoka, na Chabaně, Komínek a přes Břestek do Tupes. Více na https://tupesy.cz/aktuality/

Více pozvánek na akce na Východní Moravě na www.vychodni-morava.cz.

 

Zdroj: Mgr. Petra Psotková, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Programy na jarní prázdniny pro rodiče sdětmipřipravilo Centrum VERONICA vHostětíněvBílých Karpatech. Kdispozici jsou tři turnusy naplněné pestrými aktivitami, mezi nimiž neschází hry, kulinářské a výtvarné tvoření, tradiční řemesla, pohybové aktivity, výlety, zkoumání přírody apod. Turnusy začínají 11.2., 18. 2., 25. 2. www.vychodni-morava.cz/akce/132049Cestovatelské obzory si můžete rozšířit na beseděSbatohem po severní Indii, kterou pořádá Informační centrum ZvoniceSoláň16. února od 15:30 hod. Nad šálkem horké indické masalybude o severní Indii hovořit a sdílet své zážitkycestovatelkaKatinaHalašová.Pro milovníky duchovní hudby se nabízí KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, který proběhne v neděli 17. února 2019 ve 13.30 v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.Vstupné je dobrovolné.Na poutavé vyprávění cestovatele Jirky Kolbaby o tajemné kráseIslandu snázvem Sedm divů Islanduse vydejte 19. února v19 hodin do Domu kultury Vsetín. www.vychodni-morava.cz/akce/132239Knihovna Františka Kožíka vUherském Broděpořádá ve čtvrtek 21. únorabesedu a autorské čtení se spisovatelem, novinářema publicistouJiřím Jilíkems názvemJdu Slováckem krásným. Začátek v17 hodin vpřízemí Panského domu. Uherskohradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Batizve na svůj X.reprezentační ples, který uspořádá vpátek 22.2. od 18:45 hodvDomě kultury vUherském Hradišti.http://ples.usuh.cz/Knetuctovému setkání sinspirativními hosty a ušlechtilým mokem zve Obec Modrá, Obec Velehrad a Centrum slováckých tradic vModrédo auly Centra slováckých tradic.V pátek22. února od 19 hodin zde vKlubu přátel rozhlasu a vínamůžete slyšet zajímavé ukázky zrozhlasových pořadů, povídání o víněisochutnávkami.Hosty budou rozhlasový redaktor David Hertl a znalec vína Vojtěch Luža nejstarší. Kúčasti je nutno se registrovat vrecepci hotelu Skanzen vModré.www.vychodni-morava.cz/akce/132573Do Babicna Uherskohradišťskusevydejte 23.2.2019 na Krojovýples, který proběhne od 19:30 ve zdejšímKulturním domě. K tanci a poslechu zahraje DH Straňanka a CM Lintava.Zve hodová chasa a obecBabice.www.vychodni-morava.cz/akce/131136Turisté mohou využít pozvánky Sboru dobrovolných hasičů zobce Tupesyk25.ročníku Pochoduza Pavlem. Vychází se 23. února v8:45 od hasičské zbrojnice vTupesích.Trasa putovánívedena hřbitov ve Velehradu, poté khájence u Salašského potoka, na Chabaně, Komínek a přesBřestek do Tupes. Více na https://tupesy.cz/aktuality/Více pozvánek na akce na Východní Moravě na www.vychodni-morava.cz. Programy na jarní prázdniny pro rodiče sdětmipřipravilo Centrum VERONICA vHostětíněvBílých Karpatech. Kdispozici jsou tři turnusy naplněné pestrými aktivitami, mezi nimiž neschází hry, kulinářské a výtvarné tvoření, tradiční řemesla, pohybové aktivity, výlety, zkoumání přírody apod. Turnusy začínají 11.2., 18. 2., 25. 2. www.vychodni-morava.cz/akce/132049Cestovatelské obzory si můžete rozšířit na beseděSbatohem po severní Indii, kterou pořádá Informační centrum ZvoniceSoláň16. února od 15:30 hod. Nad šálkem horké indické masalybude o severní Indii hovořit a sdílet své zážitkycestovatelkaKateřinaHalašová.Pro milovníky duchovní hudby se nabízí KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, který proběhne v neděli 17. února 2019 ve 13.30 v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.Vstupné je dobrovolné.Na poutavé vyprávění cestovatele Jirky Kolbaby o tajemné kráseIslandu snázvem Sedm divů Islanduse vydejte 19. února v19 hodin do Domu kultury Vsetín. www.vychodni-morava.cz/akce/132239Knihovna Františka Kožíka vUherském Broděpořádá ve čtvrtek 21. únorabesedu a autorské čtení se spisovatelem, novinářema publicistouJiřím Jilíkems názvemJdu Slováckem krásným. Začátek v17 hodin vpřízemí Panského domu. Uherskohradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Batizve na svůj X.reprezentační ples, který uspořádá vpátek 22.2. od 18:45 hodvDomě kultury vUherském Hradišti.http://ples.usuh.cz/Knetuctovému setkání sinspirativními hosty a ušlechtilým mokem zve Obec Modrá, Obec Velehrad a Centrum slováckých tradic vModrédo auly Centra slováckých tradic.V pátek22. února od 19 hodin zde vKlubu přátel rozhlasu a vínamůžete slyšet zajímavé ukázky zrozhlasových pořadů, povídání o víněisochutnávkami.Hosty budou rozhlasový redaktor David Hertl a znalec vína Vojtěch Luža nejstarší. Kúčasti je nutno se registrovat vrecepci hotelu Skanzen vModré.www.vychodni-morava.cz/akce/132573Do Babicna Uherskohradišťskusevydejte 23.2.2019 na Krojovýples, který proběhne od 19:30 ve zdejšímKulturním domě. K tanci a poslechu zahraje DH Straňanka a CM Lintava.Zve hodová chasa a obecBabice.www.vychodni-morava.cz/akce/131136Turisté mohou využít pozvánky Sboru dobrovolných hasičů zobce Tupesyk25.ročníku Pochoduza Pavlem. Vychází se 23. února v8:45 od hasičské zbrojnice vTupesích.Trasa putovánívedena hřbitov ve Velehradu, poté khájence u Salašského potoka, na Chabaně, Komínek a přesBřestek do Tupes. Více na https://tupesy.cz/aktuality/Více pozvánek na akce na Východní Moravě na www.vychodni-morava.cz.Programy na jarní prázdniny pro rodiče sdětmipřipravilo Centrum VERONICA vHostětíněvBílých Karpatech. Kdispozici jsou tři turnusy naplněné pestrými aktivitami, mezi nimiž neschází hry, kulinářské a výtvarné tvoření, tradiční řemesla, pohybové aktivity, výlety, zkoumání přírody apod. Turnusy začínají 11.2., 18. 2., 25. 2. www.vychodni-morava.cz/akce/132049Cestovatelské obzory si můžete rozšířit na beseděSbatohem po severní Indii, kterou pořádá Informační centrum ZvoniceSoláň16. února od 15:30 hod. Nad šálkem horké indické masalybude o severní Indii hovořit a sdílet své zážitkycestovatelkaKateřinaHalašová.Pro milovníky duchovní hudby se nabízí KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY, který proběhne v neděli 17. února 2019 ve 13.30 v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.Vstupné je dobrovolné.Na poutavé vyprávění cestovatele Jirky Kolbaby o tajemné kráseIslandu snázvem Sedm divů Islanduse vydejte 19. února v19 hodin do Domu kultury Vsetín. www.vychodni-morava.cz/akce/132239Knihovna Františka Kožíka vUherském Broděpořádá ve čtvrtek 21. únorabesedu a autorské čtení se spisovatelem, novinářema publicistouJiřím Jilíkems názvemJdu Slováckem krásným. Začátek v17 hodin vpřízemí Panského domu. Uherskohradišťská Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Batizve na svůj X.reprezentační ples, který uspořádá vpátek 22.2. od 18:45 hodvDomě kultury vUherském Hradišti.http://ples.usuh.cz/Knetuctovému setkání sinspirativními hosty a ušlechtilým mokem zve Obec Modrá, Obec Velehrad a Centrum slováckých tradic vModrédo auly Centra slováckých tradic.V pátek22. února od 19 hodin zde vKlubu přátel rozhlasu a vínamůžete slyšet zajímavé ukázky zrozhlasových pořadů, povídání o víněisochutnávkami.Hosty budou rozhlasový redaktor David Hertl a znalec vína Vojtěch Luža nejstarší. Kúčasti je nutno se registrovat vrecepci hotelu Skanzen vModré.www.vychodni-morava.cz/akce/132573Do Babicna Uherskohradišťskusevydejte 23.2.2019 na Krojovýples, který proběhne od 19:30 ve zdejšímKulturním domě. K tanci a poslechu zahraje DH Straňanka a CM Lintava.Zve hodová chasa a obecBabice.www.vychodni-morava.cz/akce/131136Turisté mohou využít pozvánky Sboru dobrovolných hasičů zobce Tupesyk25.ročníku Pochoduza Pavlem. Vychází se 23. února v8:45 od hasičské zbrojnice vTupesích.Trasa putovánívedena hřbitov ve Velehradu, poté khájence u Salašského potoka, na Chabaně, Komínek a přesBřestek do Tupes. Více na https://tupesy.cz/aktuality/Více pozvánek na akce na Východní Moravě na www.vychodni-morava.cz.

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2019, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz