Štamgast & Gurmán
Toto je inzerce. Proč ji ještě u nás nemáte také? Více ZDE

Kolonáda v Luhačovicích je po roční rekonstrukci otevřena

Kolonáda v Luhačovicích je po roční rekonstrukci otevřena

28. 11. 2019 - LUHAČOVICE - Po rozsáhlé rekonstrukci byla 27. listopadu 2019 veřejnosti slavnostně zpřístupněna kolonáda v Luhačovicích.

„Unést zátěž výdajů na rekonstrukci (UNES-TO) nám umožnila snaha spousty zapálených patriotů o zápis Luhačovic na seznam UNESCO. Nebyla sice nakonec úspěšná, ale přinesla dotační prostředky. Zdejší lázně jsou opravdu jiné než západočeské či evropské lázně sdružené do společné nominace na zápis do UNESCO. Právě odlišnost Luhačovic stála před 4 lety za jejich vyškrtnutím z uvedené nominace. Mrzet by nás to ale nemělo. Luhačovice si zaslouží svůj vlastní jedinečný zápis, o který budeme spolu s vedením města i Národním památkovým ústavem usilovat,“ říká MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

Střed lázní tak znovu ožívá a proměňuje se v kulturní a společenské centrum s atraktivní obchodní zónou i místem pro posezení u moderní gastronomie. Revitalizace uvádí kulturní památku do původního stavu a rozšiřuje možnosti jejího využití zpřístupněním nových, dosud uzavřených míst. Objekt byl již v havarijním stavu. Projekt stavebních úprav se musel vypořádat s neutěšeným stavem železobetonových konstrukcí, částí izolací při maximálním zachování původních prvků a pečlivým replikám. Repliky byly velmi nákladné a připouštěly se pouze výjimečně. Objekt se vrátil ke své původní barevnosti.

Lázeňská kolonáda

Lázeňská kolonáda v Luhačovicích je kulturní památka České republiky. Pozdně funkcionalistický komplex citlivě zapojený do okolní krajiny je dílem brněnského architekta Oskara Pořísky (1897-1982). Sestává ze tří vzájemně propojených objektů haly Vincentka a Velké a Malé kolonády. Stavby vyrostly na jižní straně lázeňského náměstí mezi roky 1947-1951. Svou kompozicí uzavírají tento prostor a tvoří protiváhu výrazných solitérů Společenského domu, Jurkovičova domu a Domu Bedřicha Smetany.

Hala Vincentka

Již v polovině srpna byla veřejnosti zpřístupněna hala Vincentka, která po rekonstrukci působí světleji, je vzdušná a barevně sladěná jako před sedmdesáti lety, kdy byla postavena. Tradičně se zde pořádají kulturní a společenské akce. Na jejích ochozech si lze v dosud nepřístupných částech prohlédnout stálou interaktivní expozici věnovanou vzniku a významu luhačovických minerálních vod včetně relaxační zóny. Do podzimu 2020 zbývá ještě dokončit restaurování sloupů.

Novinky na kolonádě

- druhé pítko Vincentky uprostřed kolonády umožňující přístup i mimo provozní dobu haly

- nově zřízené informační centrum umístěné v prostorách kolonády přilehlých k hale Vincentka

- zajímavé obchůdky i moderní gastronomické provozy s venkovními zahrádkami a lehkým občerstvením jako např. creperie, díky kterým celý prostor ožije

- zpřístupnění nepoužívaných atrií

- původní studna pramene Vincentky z r. 1938, která však nebyla nikdy používána

- replika mozaikové dlažby

- obnovený světlík nad ústředním motivem mozaiky

- celková rekonstrukce osvětlení (repliky svítidel ve stropních podhledech, osvětlení čelní římsy kolonády, osvětlení na sloupech u bývalého pramene Amandka)

Rekonstrukce v číslech

Kolonáda Hala Vincentka

(délka 126 m, šířka 9,8 m, výška 4,2 m) (délka 26 m, šířka 15 m, výška 8 m)

- 1 270 m2 mozaikové dlažby - 390 m2 nové mozaikové dlažby

- 1 520 m2 střešní krytiny - 100 m2 nových oken na průčelí

- 22 stropních světel - 12 restaurovaných vitrážových oken

- 1 560 betonových desek - 530 betonových desek

- 60 m2 nového proskleného stropu - 14 restaurovaných sloupů

- 2 nově zpřístupněná atria - 12 nově instalovaných lightboxů v expozici

- 1 nově vybudované pítko Vincentky

Financování projektu

Správcem kolonády je společnost Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., do jejíž činnosti spadá vedle organizace neziskových kulturních aktivit také a údržba lázeňského areálu a ochrana kulturního dědictví. Prostředky na obnovu získala ze dvou zdrojů – z fondu Evropské unie a z darů společnosti Lázně Luhačovice, a.s., která bezplatně poskytla jak personální tak organizační podporu a financovala i související investiční projekty (obchůdky, studnu a další stavební práce).

 

Celkové náklady: 115 633 810 Kč (předpoklad za celý projekt včetně sloupů)

Z fondu EU: 98 411 880 Kč (95 % ze způsobilých výdajů projektu)

Od Lázní Luhačovice, a.s.: 17 221 930 Kč

Poskytovatelé financí: Ministerstvo pro místní rozvoj (IROP) a Lázně Luhačovice, a.s.

Název výzvy: 52. výzva IROP – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK

Zhotovitel stavby: 3V & H, Uherský Brod, s.r.o.

Projektant stavby: S-projekt plus, a.s.

Památková péče: Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž

Odbor životního prostředí – památková péče, MÚ Luhačovice

Projektová dokumentace vznikala v letech 2015 – 2016, žádost o dotaci byla podána 9.11.2016 a přiznána byla 27.6.2017. Po dvou kolech výběrového řízení byla stavba zahájena 17.9.2018. Práce probíhaly od září 2018 do listopadu 2019.

Záchrana a obnova Říčních a slunečních lázní a Vodoléčebného pavilonu

„Naší snahu o zápis Luhačovic do UNESCO chceme stvrdit v dalších letech úspěšnou obnovou areálu Vodoléčebného pavilonu a Slunečních lázní,“ říká Eduard Bláha. S rekonstrukcí nejrozsáhlejšího Jurkovičova areálu v Luhačovicích se počítá v roce 2022. Financování bude podobně jako u kolonády zajištěno z IROP v kombinaci s vlastními zdroji akciové společnosti Lázně Luhačovice.

„Jeho úspěšná realizace by byla tím nejlepším důkazem, že je kulturní dědictví v Luhačovicích v dobrých rukou a svůj zápis do UNESCO si zaslouží,“ dodává Eduard Bláha.

 

Zdroj: Lázně Luhačovice, a.s., Ing. Dalibor Chrastina

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2020, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz